Broen
Startside

 

 

Fjælle-broen

Fjællebroen har fra gammel tid, ja siden Aries dage, været en vigtig del af vejen fra Kjöge til Ringsted og resten af Sjælland.

Nord for Fjællebro er der et enormt sumpet og uigennemtrængeligt område med mange søer, som strækker sig i et bredt bælte over det meste af Sjælland. En stor del er stadigvæk til stede og man bemærker at der kun  er ganske få veje fra nord til syd.

Kongen af Fjællebro har i lange perioder opkrævet bropenge på stedet. Desværre findes hans borg ikke længere, dog kan den lokalkendte finde rester af den i skoven syd for broen. Senere blev der bygget et ny borg i Humleore, hvoraf resterne stadig er bevaret. (læs mere her)

I hin gamle dage mødtes det gæve folk fra Fjællebro, Kongsted og Kværkeby hvert år en af de første dage i juni til marked, fest og udveksling af historien om årets begivenheder samt andre oplevelser. De drog dertil med hele familien på deres kærre og medbragte rigeligt med mad og drikke. Konkurrencen om hvem der kunne brygge det bedste øl blev afgjort her, thi området var allerede den gang kendt for deres gode maltbyg og ikke mindst humlen fra Humleore.

På denne dag blev der også holdt tingsted, hvor blandt andet brotaksterne blev fastsat for det kommende år

Det forlyder at denne skik er på vej til at blive genoptaget.

Nationalmuseet lokale kontakt har efter års søgen genfundet Fjællebroen.

Vi har nu søgt Staten, Amtet, Kommunen, Lokalrådet og diverse fonde om midler til renovering af broen.

Desuden skal der opsætte autoriserede informationstavler, etableres parkeringspladser med borde og bænke for besøgende.

Det forventes at Fjællebroen bliver udnævnt som et nationalt klenodie, muligvis vil EU også udnævne broen som et Europæisk historisk mindesmærke.

Sagnet fortæller. I gamle Dage gik Køge Bugt hertil, Ca. 1 Mil fra Ringsted (nu er der 17 km fra Fjællebro til Køge). Det inderste af en Bugt kaldtes dengang en "Kværk; men efterhaanden udtørrede Bugten, og der blir bygget et Hus og siden flere, og nu er Resultatet altsaa Kværkeby." Over Kværken gik en Bro af Fjæller, der hvor den var, er der ogsaa bygget. Denne Del af Byen hedder Fjællebro. Saaledes er disse to lidt mærkelige Navne ganske naturligt fremkommet.